Bie Van Vlierden


Angst- en Stress Therapie

Denk niet dat je de situatie niet kunt verbeteren. Je kunt dingen deblokkeren en veranderen en daardoor een evenwichtiger leven leiden.”

Mijn doel

Lichamelijke, emotionele en mentale klachten helpen verminderen en zelfs laten verdwijnen bij kinderen, jongeren en volwassenen.  De totale persoon met zijn emotionele, fysieke, mentale en spirituele aspecten, gaat mee in het proces.
Er zijn vele vormen van stress en angst die je vitaliteit blokkeren.

Stress – fobie – angst traumatische ervaringen – PTS onzekerheid –  slaapproblemen -overbezorgdheid – schaamte  schuldgevoel –  nachtmerries geblokkeerd zijn in een rouwproces.
Chronische klachten  emotionele, mentale, fysieke pijn  druk in je borstkas –  rugpijn knoop in je maag – je darmen die overhoop liggen – een gewicht op je schouders – hoofdpijn, enz.

Angst en Stress Therapie

Ik volgde energetische opleidingen waarbij de persoon in zijn totaliteit betrokken wordt. Tijdens de sessies werken we aan de oorzaken van de klachten en hun onderlinge samenhang.
De negatief-beladen situaties, ervaringen, trauma’s, verliezen hun negatieve lading en worden emotioneel neutraal,. Het is echter nooit de bedoeling dat je wordt ondergedompeld in emoties.

De combinatie Coaching, EFT en EMDR, … is een begeleiding die heel actief en interactief is en snel resultaten geeft.
Het transgenerationele aspect, dat wat personen meekrijgen, “erven” van vorige generaties krijgt ook aandacht.

Het natuurlijk helingsvermogen van het lichaam  wordt aangesproken
om een harmonisch energetisch evenwicht te herstellen. 

Ik heb gewerkt in Frankrijk en in België, ook in het Frans en in het Engels.

 

Ne pensez pas que vous ne pouvez pas améliorer la situation. Vous pouvez débloquer et changer les choses et vivre ainsi une vie plus équilibrée.”

Mon objectif

Angoisse – stress – phobie expériences traumatisantes PTS – insécurité – problèmes de sommeil –  anxiété – honte – culpabilité – cauchemars –  être bloqué dans un processus de deuil – plaintes chroniques.
Douleur émotionnelle, mentale, physique – pression dans la poitrine – mal de dos – nœud dans l’estomac – intestins perturbés – poids sur les épaules maux de tête, etc.

Thérapie de l’anxiété et du stress

J’ai suivi une formation en énergétique qui prend en compte la personne dans sa globalité. Pendant les séances, nous travaillons sur les causes des plaintes et leur interconnexion.

Les situations, expériences et traumatismes chargés négativement perdent leur charge négative et deviennent émotionnellement neutres. Cependant, l’objectif n’est jamais de vous plonger dans les émotions.

La combinaison du Coaching, de l’EFT et de l’EMDR, … est un accompagnement très actif et interactif qui donne des résultats rapides. L’aspect transgénérationnel, ce que les personnes  “héritent” des générations précédentes, fait également l’objet d’une attention particulière.

La capacité naturelle de guérison du corps est prise en compte pour rétablir un équilibre énergétique harmonieux.

J’ai travaillé en France et en Belgique, en français en anglais et en néerlandais.