PODOLOGIE


Wat is podologie?

Podologie is de wetenschap die zich gaat toespitsen op alles wat met het onderste lidmaat te maken heeft. Een podoloog gaat zich dan ook gaan bezighouden met het op zoek gaan naar oplossingen voor klachten ter hoogte van de voeten, knieën, heupen en zelfs de lage rug. Samen met de patiënt gaat de podoloog een behandelplan opstellen om de oorzaak van het probleem te gaan aanpakken zodat de patiënt weer klachtenvrij zijn of haar activiteiten kan hervatten.

In de praktijk

Wanneer de patiënt voor de eerste keer langskomt in de praktijk voert de podoloog een anamnese uit. Tijdens dit intakegesprek wordt er met elkaar kennisgemaakt en wordt er meteen duidelijk gemaakt wat er van elkaar verwacht wordt. Daarna wordt er overgegaan tot de effectieve behandeling en hierin kan er een onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds een podologische voetzorg en anderzijds een biomechanisch onderzoek.

Indicaties

Hieronder wordt het onderscheid gemaakt tussen podologische voetzorg en biomechanisch onderzoek.

  • Podologische voetzorg

Tijdens het uitvoeren van een podologische voetzorg gaat de podoloog de teennagels knippen en bijfrezen, de gleufjes tussen de teennagel en de huid vrijmaken en eelt verwijderen. Specifieke klachten zoals ingegroeide teennagels en eksterogen worden op dat moment ook aangepakt. Bij ingegroeide teennagels gaat de podoloog gaan beoordelen of het plaatsen van een nagelbeugel nodig is of dat het tamponneren (doekje tussen teennagel en huid) van de gleufjes voldoende is. Bij terugkerende eksterogen kan het zijn dat de podoloog een vilt op maat maakt voor de patiënt. Zo’n vilt zal de voet op bepaalde plaatsen druk- en wrijvingsvrij gaan leggen zodanig dat eksterogen geen vrij spel hebben. In sommige gevallen zal er ook silicone therapie gestart worden. Zo’n silicone is eigenlijk een vormpje dat je rond of tussen de tenen draagt om zowel protectief als correctief te gaan werken. (bv. scheefstand van de tenen, ook eksterogen…) Een podologische voetzorg neemt 45 minuten in beslag. De prijs bedraagt 40 euro. Voor een beperkte podologische voetzorg (alleen een eksteroog of een ingegroeide nagel) bedraagt de prijs 30euro.

  • Diabetische screening

Tijdens een diabetische screening gaat de podoloog gaan beoordelen of de diabetespatiënt (zowel type 1 als type 2) als risicovol wordt beschouwd. Aan de hand van bepaalde testjes zal de podoloog dan gaan evalueren of de ‘diabetes’ onder controle is of niet. Podologische voetzorg speelt hier een belangrijke rol in en is bij diabetespatiënten op regelmatige basis aangewezen. Bovendien heb je als diabetespatiënt recht op 2 keer een terugbetaling in 1 kalenderjaar. Een diabetische screening neemt een half uur in beslag en kost 30 euro. Voor een podologische voetzorg bedraagt de prijs 40 euro.

  • Biomechanisch onderzoek

Tijdens een biomechanisch onderzoek gaat de podoloog gaan uitmaken wat de oorzaak van de biomechanische klachten is. Veel voorkomende klachten zijn voorvoetspijn, hielpijn, achillespeesklachten, kniepijn, heuppijn en lage rugpijn. Bij zo’n onderzoek is het belangrijk dat de patiënt een short draagt zodanig dat de podoloog een totaalbeeld heeft van het onderste lidmaat, zowel links als rechts. Ook moet de patiënt verschillende schoenen meenemen zodat de podoloog hierover zijn advies kan geven. Heel veel klachten kunnen nl. veroorzaakt worden door het dragen van onverantwoord schoeisel.

Tijdens de anamnese wordt er voor de podoloog al heel wat duidelijk en kan de podoloog al beter inschatten waar hij vooral op gaat letten tijdens het onderzoek.

Tijdens het klinisch onderzoek wordt er gekeken naar de spierlengte, de spierkracht en de gewrichtsmobiliteit van verschillende spieren en gewrichten van het onderste lidmaat. Er worden ook specifieke testen gedaan naargelang de klacht.

Ook inspectie is een belangrijk onderdeel van het biomechanisch onderzoek. Daarbij kan men scheefstand gaan ontdekken ter hoogte van bepaalde structuren van het lichaam.

De podoloog laat de patiënt ook eens stappen en lopen op de loopband. Hier wordt beeldmateriaal van gemaakt die de podoloog achteraf traag kan gaan afspelen en kan gaan analyseren.

Er wordt ook een scan afname van de voeten gemaakt. Indien er podologische zolen worden gemaakt, kunnen deze volledig op maat van de patiënt gemaakt worden. Dit met de nodige correcties en comfort om het stappen en lopen positief te gaan beïnvloeden.

Op basis van het hele onderzoek kan de podoloog aan het einde gaan beoordelen of podologische zolen de oorzaak van de klacht kunnen aanpakken of dat er eventueel doorverwijzing nodig is naar andere disciplines. (kiné, osteopathie, …)

– Een biomechanisch onderzoek neemt 1 uur in beslag en bedraagt 70 euro.
– Voor 1 paar podologische zolen vraagt men 200 euro.
– Voor kinderen onder de 18 jaar bedraagt een zolenpaar 160 euro.

Wens je een afspraak?