PSYCHOLOGIE


Durf de stap te zetten!

Klinische Psychologie


In de klinisch psychologie staan de psychische problemen zoals ontwikkelingsstoornissen (ADHD, autisme), emotionele stoornissen (angst, depressie), neurobiologische stoornissen en persoonlijkheidsstoornissen (bipolaire stoornis, narcisme, paranoïde stoornis, …) en diens behandelingen centraal. Zoals vermeld, ben ik afgestudeerd in de richting Biologische Psychologie. Hier wordt dieper ingegaan op de biologische aard van de verschillende pathologiën. Zo werden er bijvoorbeeld de functies van de diverse hersenstructuren besproken en hun rol bij het ontstaan van psychopathologiën (middelengebruik, persoonlijkheidsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen, emotionele stoornissen, dementie, alzheimer, …). Ook heb ik hier een introductie gekregen in de farmacologie. Toch is het zo dat enkel psychiaters geneesmiddelen mogen voorschrijven voor het behandelen van psychopathologiën.

In de praktijk


Na een eerste kennismakingsgesprek (intake) ga ik samen met jou op zoek naar die factoren in je leven waar jij graag verandering in wil zien.  Zodoende beslissen we samen welke vorm de begeleiding voor jou als cliënt zal aannemen.  De therapie kan op ieder moment onderbroken worden, op vraag van jou of op mijn verzoek.  Wanneer ik onderken dat ik je niet (meer) kan helpen, neem ik mijn verantwoordelijk op en verwijs ik je door naar een andere hulpverlener(s).

Geen enkele vraagstelling of moeilijkheid ga ik uit de weg.  Het opbouwen van een aangename, vriendelijke en professionele therapeutische relatie tussen jou en mezelf is de doelstelling die ik me als psycholoog stel.  Respect hebben voor eenieder en diens leefwereld, waarden, normen, ethische en religieuze factoren.

Leeftijdsgroepen

 • Jongeren en adolescenten (12j – 18j)
 • Volwassenen

Therapievormen

 • Assertiviteitstraining (sociale klachten, stress & burn-out, …)
 • Gesprekstherapie (allerhande indicaties)
 • Motiverende gespreksvoering (middelengebruik, …)
 • Ondersteuning (allerhande indicaties)
 • Preventie
 • Psycho-educatie (angst, depressie, rouw, sociale klachten, stress & burn-out, studiebegeleiding, …)
 • Rouwbegeleiding

Therapieplaats

Er zijn verscheidene manieren waarop je bij mij als cliënt terecht kan. Ten eerste is er de consultatie die plaatsvindt in Vidafeels Groepspraktijk. Voor personen met een beperkte mobiliteit is er ook een mogelijkheid tot consultaties aan huis. Indien gewenst  is het voeren van videogesprekken via Skype eveneens een optie.

Indicaties


Tijdens de sessies kunnen onder meer volgende indicaties aan bod komen :

 • Angstklachten : paniek, hyperventilatie, fobieën ,…
 • Depressie : stemmingsproblemen, lusteloosheid, …
 • Eetstoornissen
 • Ondersteunende gesprekken voor post-middelengebruik
 • Psychosomatische klachten
 • Rouwverwerking : verdriet, verwerkingsproblemen, …
 • Sociale klachten : aanpassingsproblemen, onzekerheid in groep, weinig zelfvertrouwen, pesten, …
 • Stress & Burn-out : spanning op het werk, oververmoeidheid, …
 • Studiebegeleiding : faalangst, motivatie, aandachts- en concentratieproblemen, …
 • Vragen rond identiteit

Tarieven


Een sessie van 60 minuten kost 50 €.  De betaling  gebeurt contant.  Indien er een consultatie aan huis plaatsvindt, zijn er bijkomende vervoerskosten die bij het maken van de afspraak worden meegedeeld.  

Wanneer een afspraak omwille van onvoorziene omstandigheden niet kan doorgaan, gelieve mij dan uiterlijk 24u bij voorbaat te verwittigen. Wanneer de afspraak niet tijdig wordt geannuleerd (via telefoon of mail), dien ik een sessie aan te rekenen.

Terugbetaling


MUTUALITEITTERUGBETALING (totaal)TERUGBETAALDE SESSIES

Partena

Kinderen en jongeren (met nog recht op kinderbijslag)
120€
6
Personen met een chronische ziekte
240 €
12

Christelijke Mutualteit (CM)

Enkel voor jongeren, mits de therapeut erkend is bij de CM
nvt
nvt

Liberale Mutualiteit

Kinderen en jongeren
120€
6
Volwassenen
60€
6

Socialistische Mutualteit

Jongeren en Volwassenen
160€
8

Onafhankelijk Ziekenfonds

Kinderen en jongeren
100€
10
Volwassenen
nvt
nvt

Wens je een afspraak?


0497 83 13 24

Consultaties:
Kruipstraat 15
1850 Grimbergen

p

Terugbetaling

Psychologie wordt door je ziekenfonds gedeeltelijk terugbetaald. Meer info